EBILANCE

Računovodstvo & Finance

Kontakt
Stik
Naslov:
Dolenjska cesta 156b
Ljubljana
1000
Slovenija

Telefon: +386 (0)1 4289 888
Faks: +386 (0)1 0590 31 776
Številka prenosnega telefona: +386 40 296 269
http://www.Ebilance.si

 


OSEBNA IZKAZNICA

OSEBNA IZKAZNICA
Podjetje: Ebilance d. o. o.
Osnovna dejavnost: K/74.120
Ra?unovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav?no svetovanje
Naslov: Dolenjska cesta. 156b
1000 Ljubljana
Uradne ure: Vsak delovnik 8 - 16
Direktor: Matej Okorn
Mati?na tevilka: 1380575
ID tevilka za DDV: SI44952759
Transakcijski ra?un: 10100-0048194639, pri Banki Koper d.d.
t vpisav srg: 11/16948, osnovni kapital 7.500, Okrono sodi?e v Ljubljani

Anketa

Od ra?unovodskega servisa pri?akujete predvsem....?